El GOP segueix endavant amb la seva II Convocatòria del Grup Obert Participatiu.

 

A l’acte celebrat el passat 6 de març a l’escola Molí de Vent i presidit per representants del consistori i del Departament d’Educació, hi van assistit membres de la comunitat educativa de la Torre (Afes i professorat), alumnat, així com altres entitats i persones del teixit associatiu del municipi. Els objectius són:

1) Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic en un marc de convivència.

2) Promoure l’educació intercultural i l’ús de la llengua catalana com a element de cohesió social.

3) Potenciar els estils de vida saludable i fomentar la pràctica regular de l’activitat físicoesportiva.

En aquesta primera trobada es va fer lectura dels desitjos formulats a l’acte de cloenda del curs passat, ev va valorar el resultat de l’escola de famílies i la trobada d’infants i joves amb l’alcalde feta al matí.

El 2n GOP tindrà lloc el proper dijous 4/5/23 a l’escola l’Antina: es preveu donar veu a les entitats torrenques formades per ciutadans i ciutadanes d’origen estranger. Sabrem què fan i com poden contribuir en el teixit educatiu de la Torre.


El GOP (Grup Obert Participatiu) neix de la feina feta per tots els agents educatius durant el desplegament del Pla Educatiu d’Entorn dut a terme el curs passat.

Fruit de la feina feta des de juny de 2021, dels grups de treball creats i dels projectes que es van consensuar entre tots els participants, el GOP ve a agafar-ne el relleu i afavorir un espai obert a tothom per reprendre les propostes que van sorgir d’aquell procés, avaluar-ne les que estan en marxa i escoltar totes les veus de l’acció educativa de la Torre.

 

 

+ info: pee@torredembarra.cat

Twitter @PlaEntornTDB

Instagram @peetorredembarra

Usem cookies per a brindar-li la millor experiència en línia. En acceptar, accepta l'ús de cookies d'acord amb la nostra política de cookies.