Qui som

Per al desenvolupament d’un Pla educatiu d‟entorn cal la implicació i participació activa de tots els agents educatius del territori. El Pla educatiu d‟entorn ha de promoure la participació de tots ells i garantirne la representació:

L’administració local.
Els centres educatius.

Els serveis educatius.

Les AMPA i les famílies.

L’alumnat.

Professionals d’altres departaments de la Generalitat al territori.
El teixit associatiu del barri o municipi.

Entitats culturals, esportives i de lleure.

Cal no oblidar que els infants, adolescents i joves no són només destinataris, sinó també membres actius del desenvolupament dels Plans educatius d’entorn. Cal comptar, doncs, no només amb les seves necessitats, sinó amb les seves opinions, els seus punts de vista i les seves propostes. Incloure’ls en les estructures participatives formarà part de la seva educació cívica i de la vitalitat dels projectes comunitaris. (+ info)

Usem cookies per a brindar-li la millor experiència en línia. En acceptar, accepta l'ús de cookies d'acord amb la nostra política de cookies.