Què fem

Les persones que treballem en els Plans educatius d’entorn ho fem amb la voluntat d’avançar cap a un nou model educatiu que:

 

– Posa l’accent en la xarxa, entenent l’acció comunitària com una nova forma de concebre l’educació més integral i coordinada, de caràcter universal i no només com una mesura compensatòria orientada a l’alumnat més vulnerable.

Vol anar del projecte de centre al projecte d’àmbit comunitari amb la voluntat de donar una resposta comunitària més eficaç i coordinada als reptes educatius.

Cerca en la metodologia de treball i aprenentatge en xarxa una oportunitat de redefinir els processos d‟ensenyamentaprenentatge dels centres educatius.

Aposta per generar un contínuum educatiu (formal i no formal) que incrementi les possibilitats d’èxit acadèmic, educatiu, personal i relacional de l’alumnat.

Promou l’orientació i acompanyament de l’alumnat i les seves famílies dels 0 als 20 anys, especialment en la transició d‟etapes educatives i situacions de vulnerabilitat.

Impulsa la corresponsabilitat Escola i Família.

Contribueix a la construcció d’un país cohesionat des de l’equitat, el respecte a la diferència en un marc de valors i elements compartits i el compromís cívic. (+ info)

Usem cookies per a brindar-li la millor experiència en línia. En acceptar, accepta l'ús de cookies d'acord amb la nostra política de cookies.