Dins del marc de les activitats del PEE, les últimes setmanes s’ha realitzat a la biblioteca les visites de l’alumnat de l’aula d’acollida de primària i secundària. Aquesta activitat es fa per tal que aquest alumnes coneguin més el seu entorn.

Els alumnes de l’Institut Ramon de la Torre, Institut Torredembarra, Escola Antoni Roig, Escola L’Antina i Escola Molí de Vent, van gaudir d’una visita guiada per les diferents sales i es van fer el carnet d’usuari. A la sala jove van triar còmics, novel·les i revistes que després es van endur en préstec.

Aquesta vegada, la dinàmica dissenyada per la biblioteca tenia com objectiu preparar el Dia Mundial de la Poesia, que es celebrarà el proper 21 de març. Els alumnes van triar poemes en diferents idiomes (castellà, portuguès, ucraïnès, francès, anglès i àrab) que després gravarien, gràcies a la col·laboració d’Ona la Torre.

El poemes s’emetran a l’emisora local durant el DMP.

+ info: pee@torredembarra.cat

Twitter @PlaEntornTDB

Instagram @peetorredembarra

Usem cookies per a brindar-li la millor experiència en línia. En acceptar, accepta l'ús de cookies d'acord amb la nostra política de cookies.