El GOP (Grup Obert Participatiu) neix de la feina feta per tots els agents educatius durant el desplegament del Pla Educatiu d’Entorn dut a terme el curs passat.

Fruit de la feina feta des de juny de 2021, dels grups de treball creats i dels projectes que es van consensuar entre tots els participants, avui el GOP ve a agafar-ne el relleu i afavorir un espai obert a tothom per reprendre les propostes que van sorgir d’aquell procés, avaluar-ne les que estan en marxa i escoltar totes les veus de l’acció educativa de la Torre.

A l’acte, celebrat a l’escola Molí de Vent i presidit per representants del consistori i del Departament d’Educació, hi han assistit membres de la comunitat educativa de la Torre (Afes i professorat), alumnat, així com altres entitats i persones del teixit associatiu del municipi. 

A aquesta, li seguiran més trobades amb dinàmiques de treball per grups vinculats als diferents objectius del Pla Educatiu d’Entorn:

1) Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic en un marc de convivència.

2) Promoure l’educació intercultural i l’ús de la llengua catalana com a element de cohesió social.

3) Potenciar els estils de vida saludable i fomentar la pràctica regular de l’activitat físicoesportiva.

En aquesta primera trobada s’ha fet lectura dels desitjos formulats a l’acte de cloenda del curs passat, s’ha valorat el resultat de l’escola de famílies i la trobada d’infants i joves amb l’alcalde feta al matí.

El 2n GOP tindrà lloc el 4/5/23 a l’escola l’Antina: es preveu donar veu a les entitats torrenques formades per ciutadans i ciutadanes d’origen estranger. Sabrem què fan i com poden contribuir en el teixit educatiu de la Torre.

+ info: pee@torredembarra.cat

Twitter @PlaEntornTDB

Instagram @peetorredembarra

Usem cookies per a brindar-li la millor experiència en línia. En acceptar, accepta l'ús de cookies d'acord amb la nostra política de cookies.